Nye vannledninger fra Røysjø.

Det har tatt 3 år, og kostet 40 millioner, men med denne investeringen har vi sikret sikker vanntransport de neste 50 -100 år.

Råsjå vannverk ble etablert av Skoger kommune midt på 50 tallet. Det har videre vært drevet av Drammen kommune, får Glitrevannverket overtok driften i 2003.

Det ble opprinnelig lagt stålledninger på 50-tallet, og vi har hatt mange lekkasjer på disse i form av små rusthull. Nå har Glitrevannverket skiftet ut og lagt ny ledning i ca 6,5 km på partier der det var mest lekkasjer. Vi har da samtidig lagt litt større rørdimensjoner så kapasiteten på vannforsyningen har åkt. Spesielt gjelder dette til Åskollen, så nå kan vi forsyne hele Sande fra Røysjø ved behov.
Den 7. september koblet vi inn siste del av dette anlegget ved Skoger kirke. Anlegget har vært et samarbeidsprosjekt med Sande kommune, Drammen kommune og Statens vegvesen. Anleggsperioden har vart over 3 år og Glitrevannverkets kostnad beløper seg til ca 40 mill totalt.

Røysjø vannverket forsyner 15-25 000 mennesker i Drammen syd, Åskollen, Skoger og nordre Sande med det beste vannet rett fra springen. Og med denne investeringen har vi sikret sikker vanntransport de neste 50 -100 år.

Gammel ledning Ny ledning