Rent Vann felles ansvar

Rutinekontroll ved Røysjø avslårer at ikke alle tar hensyn til at dette er en drikkevannskilde som er underlagt visse restriksjoner til glede for de ca 15 000 som får drikkevannet sitt herfra. Ryddegjengen fra Glitrevannverket samlet 1,5 søppelsekk med avfall ute i naturen langs vannet. I tillegg til at flere bålplasser og et par farkoster ble oppdaget.

Godt kildevern avgjørende for rent vann

Rent vann er vårt viktigste næringsmiddel, helt avgjørende for en god helse og grunnlaget for all samfunnsutvikling. Glitrevannverket har ansvar for å levere godt, nok og trygt drikkevann til 6 kommuner med ca 145 000 mennesker. 15 000 av disse får drikkevannet sitt fra Røysjø. Det er 2 prinsipielt forskjellige måter å sørge for trygt, rent vann på; verne om nedbørfeltet og dermed unngå at vannkilden blir forurenset i første omgang eller fjerne eventuell forurensningen i vannbehandlingsanlegget. Det sikreste, beste og i tråd med alle faglige anbefalinger er å unngå forurensning av vannkilden.

Fordi vannkildene til Glitrevannverket ligger så godt skjermet for aktivitet kan vi ha en vesentlig mindre, og dermed billigere og mer miljøvennlig, vannbehandling enn vann som kommer fra dårligere skjermede kilder. Noe vi mener og tror at gjenspeiler seg i god, naturlig smak!

Såppel ved Røysjø

Da Glitrevannverket foretok sin årlige sommer inspeksjonsrunde ble det oppdaget i overkant av 20 bålplasser rundt Røysjø av varierende størrelse og med varierende mengde søppel liggende å slenge. En gjenganger var ålbokser/flasker både på land og til vanns, men vi fant også andre ting som: Presenning, diverse matemballasje, barnebleie, truse, rister etter engangsgriller og liggeunderlag. Det ble ca 1,5 søppelsekk med avfall. For allmennheten er alle bruk av båt forbudt og vi ønsker å derfor finne ut om det er grunneiere som eier farkostene, eller om de ligger der ulovlig.

Det er også sterke begrensninger på hyttebygging og hyttestandard i nedbørfeltet og vi gjennomfører periodevis tilsyn på hyttene, særlig med hensyn til sanitærforhold. De berørte hytteeiere er varslet om tilsynet som vil foregå nå i august.

Alle velkomne ut

Glitrevannverket ønsker alle velkommen ut i skog og mark, men i nedbørfeltet til våre drikkevannskilder er det satt noen restriksjoner som skal sikkert trygt og rent vann for deg og kommende generasjoner. Disse er det viktig at alle kjenner til og etterlever.

Alle som vil kan gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Fiske fra land er også tillat etter gjeldene regler med fiskekort ol. Det er derimot ikke tillatt med noe slags form for fremkomstmiddel på vannet, å slå leir ved vannet eller å bade her. Dette gjelder for Røysjø og vannene som inngår i nedbørfeltet: Nordre og Søndre øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann. Selvfølgelig er det ikke lov å kaste søppel i naturen, hverken ved vannkilder eller ellers.

Mer om prosjekter

Les mer

Mer om vann

Les mer

Mer om Glitrevannverket

Les mer