Senking av Nordre Svanevann

Bilde: Røysjø er drikkevannkilde til ca 20 000.

 

Glitrevannverket senker Nordre Svanevann med inntil 2 meter for å sikre optimalt vanntrykk på Røysjø vannbehandlingsanlegg.

Glitrevannverket har konsesjon til å senke Nordre Svanevann 2 meter ved behov. Røysjø ligger i dag ca 64 cm under høyeste regulerte vannstand (HRV) og Glitrevannverket har konsesjon til å senke det inntil 4 meter.

Det er derfor fortsatt masse vann å ta av i Røysjø. En utfordring som derimot har oppstått er at trykket inn på vannbehandlingsanlegget synker ved lavere vannstand. Vannbehandlingen er avhengig av et visst trykk for å holde kapasiteten på et høyt nivå. Nå som trykket synker overføres vann fra Nordre Svanevann så vannproduksjonkapasiteten opprettholdes. Vannet er uansett hygienisk betryggende og godt renset, men marginene for maksimal vannproduksjon går ned. I beredskapssammenheng er det viktig å kunne kjøre vannbehandlingen for fullt ved behov.

Det er installert pumper i beredskap, så trykket kan økes ved hjelp av dem. Før vi eventuelt starter pumpene er det bedre å benytte vannet i Nordre Svanevann.

I de nærmeste dagene vil det slippes på vann fra Nordre Svanevann til Tørrfløt, som så renner ned i Røysjø. I første omgang senkes Nordre Svanevann med en meter. Det vil gi en halv meter vannstigning i Røysjø.

Om det blir behov for å senke Nordre Svanevann ytterligere en meter avhenger av været.

Med den økte vannstanden i Røysjø vil vi ha nok produksjonskapasitet uten pumper selv om også høsten skulle bli meget nedbørfattig.

Det er en spesiell situasjon i år, men det er fortsatt god kapasitet i vannmagasinene. Vi følger vannsituasjonen kontinuerlig og igangsetter tiltak ved behov. Slik som nå ved å begynne å overføre vann fra Nordre Svanevann.

 

Vern av vannkildene

I denne sammenheng minner vi om restriksjonene ved Røysjø med nedbørfelt. Det er ikke lov å bade i noen av vannene i nedbørfeltet. Det er ikke lov å slå leir i nedbørfeltet. Allmennheten har ikke lov til å bruke noen former for båt på vannene i nedbørfeltet.

Det er ytterst sjelden det er behov for slike ekstra tiltak som i år. Men i slike situasjoner viser det seg hvor viktig det er at at også Nordre Svanevann og de andre vannene er godt beskyttet.

Kart nedbørfeltet og restriksjonene som gjelder.

Sammen verner vi vannkildene til trygghet og glede for oss og kommende generasjoner.