Sommerhjelp på værstsajon

Bilde: to damer står ved en værstasjon