Sommerjobb i Glitrevannverket

æ Foto: Tidligere sommerhjelper på søppel inspeksjonsrunde på Røysjø.

Har du begynt på studier innen vann-verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos oss!

Glitrevannverket tilbyr inntil 3 studenter sommerjobb i 2017. Arbeidet innebærer diverse drifts- og vedlikeholdsoppgaver på våre anlegg.

Krav til søker:

  • Fårekort kl B
  • Vant til å bruke diverse redskap og verktøy (ryddesag, gressklipper ol)
  • Ikke redd for å jobbe i kummer, ventilkamre, tunneler etc

Vi prioriterer søkere slik:

  • Studenter som tar drikkevannsrelaterte fag på NTNU, NMBU eller høgskoler
  • Studenter som har lokalkunnskap/tilhørighet til Drammensdistriktet

 

Vi tilbyr god timelønn og et hyggelig, uformelt arbeidsmiljø.

Mye av jobben går ut på rent vedlikehold, men vi setter av tid til å gi deg en innføring i hvordan vannbehandlingsanleggene fungere og hvordan de driftes.

Send søknad med relevante vedlegg til: post@glitre.no

Søknadsfrist: 6. mars

Eventuelle spørsmål kan stilles til driftssjef Per Ringnes

Mobil. 91570253

Per.Ringnes@glitre.no

 

For informasjon om Glitrevannverket se glitre.no