Sommerkampanje #vernvannkildene

Er du på tur ved Røysjø eller Glitre denne sommeren vil du kunne treffe medarbeidere fra Glitrevannverket ute på info-patrulje. Det er duket for sommerkampanjen #vernvannkildene.

– Målet er å skape forståelse for hvorfor det er så viktig å vise hensyn og hva vi kan gjøre når vi ferdes ved drikkevannskildene og i nedbørfeltet. Medarbeiderne våre vil være til stede ved Glitre og Røysjø for å informere direkte til de som ferdes der om hva de kan bidra med for å verne vannkildene våre, sier Ragnhild Leirset og Harald Bernhardsen i Glitrevannverket.

Det handler om å følge de vedtatte restriksjonene for aktivitet i nedbørfeltet. – Vi tror at informasjon er det som skal til. Det er ikke alle som er klare over at det ikke er tillatt å bade, bruke båt, kano eller kajakk i de to drikkevannskildene og i vannene i nedbørfeltet til Røysjø, forteller Bernhardsen.
Skal du på telt tur er det greit å vite at du ikke kan slå opp teltet ditt nærmere enn 100 meter fra Glitre. Når det gjelder Røysjø er det ikke tillat med leirslagning i det hele tatt. Men både Finnemarka og Røysjømarka er store så det er mange andre flotte steder å slå seg til.

Ta turen og ta hensyn
Bakgrunn for kampanjen er at stadig flere søker rekreasjon i friluftsområdene. Økt aktivitet øker også ferdselen omkring de sårbare drikkevannskildene og nedbørfeltene rundt.
– Glitrevannverket er opptatt av at folk skal bruke de flotte friluftslivsmulighetene vi har. Det som er viktig er at de tar hensyn når de er i områdene rundt de to drikkevannskildene Glitre og Røysjø. Vårt mål er at økt bruk av friluftsområdene ikke skal gi økt risiko for forurensing av vannkildene og dermed dårligere kvalitet på drikkevannet vårt, sier Leirset.

Sjekk sosial medier
Glitrevannverket styrker derfor nå innsatsen for å informere og spre kunnskap om vern av drikkevannskildene.

-I sommer vil våre medarbeidere gi nyttig informasjon til de som bruker friluftsområdene omkring Glitre og Røysjø. De har med en liten folder og et sommerlig nett til alle som vil ha. I tillegg vil det bli satt opp informasjonsskilt og tavler ved de to drikkevannskildene, forteller Leirset.

-Vi setter også i verk en kampanje i sosiale medier (facebook og instagram) for å skape bedre forståelse for og kunnskap om, hva som kreves for å sikre langsiktig forvaltning av vannkildene. Husk at dine handlinger teller og at sammen kan vi bidra til å sikre våre barn og barnebarns tilgang til rent og friskt drikkevann, oppfordrer Ragnhild Leirset.

#vernvannkildene – slik sikrer du friskt vann for generasjoner:

» Det ikke er tillatt å bade, bruke båt, kano eller kajakk i drikkevannskildene.
» Glitre:
Leirslaging må skje minst 100 meter fra kilden.
» Røysjø:
Leirslaging er ikke tillatt.
» Organisert aktiviteter er ikke tillatt
» Motorisert ferdsel er forbudt*
» Alle kan gå, sykle, ri eller gå på ski
» Jakt og fiske er tillatt
» Unngå forsåpling – ta avfallet med hjem

*med unntak av grunneierne