Er det lov å bruke motorbåt på vannene nedbørfeltet?

All allmenn motorisert ferdsel på vannene i nedbørfeltet er forbudt, gjelder også med kjøretøy på isen.