Er det lov å kjøre på skogsbilveiene i nedbørfeltet?

Alle veiene inn til nedbørfeltene skal ha løst bom og skal ikke trafikkeres med motorkjøretøy av allmennheten.

Røysjø: Alle veier inn til nedbørfeltet skal ha løst bom. Allmennhetens bruk av motorisert kjøretøy i nedbørfeltet er forbudt.