Er det lov å slå leir i nedbørfeltet?  

Glitrevannet: Ja du kan slå opp leir så lenge du holder deg minst 100 meter fra selve Glitrevannet. Vi ber om at alle som telter i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden.

Røysø: Nei all leirslaging og telting  i nedbørfeltet er forbudt.