Hva er en vannkilde?

Når vi i vannbransjen snakker om vannkilde mener vi en kilde der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom 2 type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann. 90% av Norges vannkilder er overflatevann.