Hva er Glitrevannverket IKS?

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Drammen og Asker. Glitrevannverket er også med i samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD).

Glitrevannverket har ansvar for 4 vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 150 000 mennesker i de 3 eierkommunene samt Holmestrand og Frogn kommune. De 4 vannbehandlingsanleggene er Landfall og Kleivdammen som behandler vann fra Glitrevannet, Sylling som behandler vann fra Holsfjorden og Røysjø som behandler vann fra Røysjø.