Hvem har lov til å bruke skogsbilveiene?

Det er ikke lov med allmenn motorisert ferdsel i utmark, ref motorferdselloven og klausuleringene av nedbørfeltene.

Grunneiere har ansvar for bommer og nøkler. Grunneiere, hytteeiere, beitrettighetshavere og andre som har begrunnet rend kan disponere nøkkel til bommene men har ansvar for å holde bommene låst. Glitrevannverket har tillatelse til å kjøre i forbindelse med tilsyn og drift av sine anlegg.