Hvilke dammer har Glitrevannverket ansvar for?

Glitrevannverket er ansvarlig for følgende dammer: Glitre, Klapperdammen, Røysjø, Langevann, Nordre Svanevann, Bremsa og Sætervann.

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for disse er Elin Hønsi. Hun har arbeidsplass på Glitrevannverket og er også ansvarlig for mange av de kommunale dammene i Drammensregionen.