Hvilke regler gjelder for arrangement, konkurranser, stevner ol i nedbørfelt?

Store ansamlinger av mennesker er en trussel mot vannkilden og dermed drikkevannskvaliteten. Det er derfor ikke tillatt med organisert aktivitet i nedbørfeltene til vannkildene.  Kart over nedbørfelt

Er det spesielle arrangement kan Glitrevannverket gi godkjenning etter søknad.