Hvilke restriksjoner har grunneierne i nedbørfelt?  

Som gunneier har man flere plikter og rettigheter i nedbørfeltet. Blant annet er det skog som skal skjøttes på en god måte. Er du i tvil om hvilke restriksjoner som gjelder i forhold til en planlagt aktivitet i nedbørfeltet og har spørsmål så ta kontakt. Vi vil gjerne ha en god dialog med deg.