Hvilke vannkilder har Glitrevannverket?

Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling.

I tillegg er Setervann i Asker reservevannkilde og Bremsa på Konnerud krisevannkilde. Disse vil bare bli benyttet dersom det er langvarig avbrudd i vannforsyningen fra hovedvannkildene.

Krisevannkilde vil si vannkilde i henhold til drikkevannsforskriften §18 «Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold»

Forsyningsområder