Hvor er nedbørfeltet til Glitre?

For kart over nedbørfeltet.

Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet. Forskriften omfatter både nedbørfelt til Glitrevannet og tilleggsfeltet Rotua.

 

Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem  10.10.2003.