Trainee ved Glitrevannverket

For første gang har Glitrevannverket blitt med i trainee-ordningen Trainee Vann, som er igangsatt av Norsk Vann. Vi ønsker i den anledning vår splitter nye trainee, Kari Motråen Gjelten, velkommen.

Trainee-ordningen består av tre seksmånedersperioder hos ulike bedrifter, der Kari skal videre til Drammen kommune og VIVA IKS, etter å ha vært hos oss.

Vannbransjen har store utfordringer med rekruttering. Traineeordningen ser vi på som en god måte å bidra til økt rekruttering og innføring i bransjen for engasjerte, unge, nyutdannede mennesker som Kari. Det at VIVA og Drammen også ville være med på en slik ordning gjorde at vi kunne tilby en pakke for en trainee. kari vil få godt innblikk i bransjen i området vårt og god kjennskap til den kommunale vann- og avløpsforvaltningen.

Kari er 27 år, fra Tynset og nyutdannet fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) innen industriell økonomi med retning vann og miljøteknikk. Hos Glitrevannverket skal hun hovedsakelig jobbe med modellering av vannledningsnett. Når Kari blir spurt om hva hennes tanker er rundt å være ansatt som trainee hos Glitrevannverket, svarer hun: Jeg gleder meg til utfordringen og muligheten denne ordningen gir og jeg håper jeg klarer å bidra og gi tilbake den korte tiden jeg er her, siden dette er en ordning som også skal være til nytte for bedriftene.

Vi ønsker lykke til og gleder oss til de 6 månedene Kari er hos oss.

Les mer om Norsk vanns trainee-ordning.