Trygghet til vann i springen

Nesten halvparten av oss frykter smittestoffer i vannet i naturen. Heldigvis er de aller fleste trygge på det rensede drikkevannet i springen.

Verdens vanndag
Til tross for at 70 prosent gjerne drikker vannet rett fra bekker og vann i naturen, sier 47 prosent samtidig at de redde for bakterier og smittestoffer i dette vannet. Det viser en ny innbyggerundersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann.

Trygge på springvannet
De fleste er derimot trygge på at vannet de får i springen er av god kvalitet. 97 prosent av oss drikker gjerne vann rett fra springen. Likevel svarer 15 prosent av innbyggerne på landbasis at de er bekymret for at det kan være bakterier og smitte i springvannet. Kommunikasjonssjef i Glitrevannverket Ragnhild Leirset kan berolige alle innbyggere om at vannet i springen er helt trygt å drikke og hun er fornøyd med at så mange viser tillitt til springvannet ved å drikke det.

Vannet gjennomgår nøye vannbehandling med siling, kloring og gjennomlysning. I tillegg tas det jevnlige vannprøver får vannet sendes ut til 145.000 innbyggere.

Heldige i Drammensregionen
– I Drammen er vi heldige som får vannet vårt fra noen av Norges reneste og best beskyttede vannkilder; Glitre og Røysjø. Vi har rent, godt og svært rimelig drikkevann i springen, sier Ragnhild Leirset.
Hun forklarer at fordi Glitre og Røysjø er godt skjermede kilder, trengs det lite vannbehandling med kloring og kjemikalier. Det gir oss et miljøvennlig og ressurssparende drikkevann.
Er folk i Drammens-regionen representative for resten av befolkningen, vet 7 av 10 hvilken vannkilde som drikkevannet deres kommer fra.
– De som er nysgjerrige på hvor drikkevannet sitt kommer fra kan sjekke dette på glitre.no, opplyser Leirset.

Alle har et ansvar
I anledning Verdens vanndag 22. mars vil Glitrevannverket minne oss om at gode vannkilder ikke er noen selvfølge.
– Alle som ferdes ved drikkevannskildene våre (Glitre, Røysjø og Holsfjorden) har et ansvar for å beskytte kildene mot forurensninger og respektere restriksjonene, sier Leirset.
Dette innebærer at det ikke er anledning til å bade, kjøre båt eller kano, slå leir, eller kjøre motoriserte kjøretøy ved kildene.

glitre_vern kildene
Verdens vanndag
Torsdag 22. mars markeres årlig FNs Verdens vanndag over hele verden.
ærets tema er Nature for water.
I følge FN mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang til trygg drikkevannsforsyning.
Det er store utfordringer med både for lite vann og forurenset vann.