Vann – et naturlig valg

Vannet du får i springen er kortreist, miljøvennlig, bra for helsa og ditt viktigste næringsmiddel. Glitrevannverket vil gjerne fremheve det i forbindelse med verdens miljødag.

Mandag 5. juni er det verdens miljødag. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmålet, og spørsmålet er vel så viktig nå 45 år senere. I år ønsker FN å invitere deg til å tenke over hvordan vi mennesker er en del av naturen, og hvor avhengig vi er av den. Det er ingenting vi er så avhengige av som vann. Tenk deg hvordan det ville vært med en natur uten vann.

Miljøvennlig vannproduksjon

Glitrevannverket er så privilegerte at vi har to hovedvannkilder som ligger høyere enn forsyningsområdet vårt. Vannet blir derfor ikke pumpet til vannbehandlingsanleggene våre, det renner dit helt av seg selv. Det er også et godt sikkerhetsaspekt ved dette, siden elektrisk strøm ikke er nødvendig for å få vannet til anleggene.

Ikke bare det, i disse dager avsluttes en bachelor oppgave som har sett på muligheten for å utnytte energipotensialet som er i dette vannet og produsere egen elektriskstrøm. Vannet er jo allerede lagt i rør. I fremtiden kan Glitrevannverket kanskje bli en helt energinøytral, eller enda bedre energipositiv, virksomhet.

Ved vannbehandlingsanleggene våre gjennomgår vannet en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling. Hovedårsaken til den enkle vannbehandling er at vannkildene er godt skjermet med lite aktivitet rundt. Den beste beskyttelsen er å unngå forurensing i første omgang. Skal det opprettholdes også for fremtidens generasjoner er det avgjørende at alle har forståelse for viktigheten og verdien av å verne godt om vannkildene og naturen rundt.

Kortreist vann

Ved å velge vann rett fra springen og ikke kjøpe alternative tårstedrikker i butikk er du med på å redusere transportbehovet. Vannet i springen er fraktet til deg via en infrastruktur som innebærer svært lite utslipp, svært lavt energiforbruk og som har en levetid på 50-100 år. Vannbransjen har en jobb å gjøre når det gjelder å fornye denne infrastrukturen, men i forhold til transport av all annen drikke er vann likevel helt uslåelige på miljøaspektet i forhold til transport.

Gode grunner til å velge vann

Vann er den beste tårstedrikken! Selvfølgelig er det godt med noen andre drikkevarer innimellom, men det må ikke erstatte vann som tårstedrikk. Kroppen består av ca 60% vann og er helt avhengig av påfyll. 5 gode grunner til å drikke vann: bra for tennene, bra for huden, bra for hjernen, helt avgjørende for å holde det avanserte kroppsmaskineriet i gang, tilfører ikke kroppen din noe annet enn det den trenger. Du bør drikke ca 1,5 liter vann om dagen.

Penger spart

Det å være miljøbevisst innebærer svært ofte også en økonomisk gevinst. Så også i denne sammenheng. Det er nesten gratis å velge vann rett fra springen. For en husholdning på 4 personer der alle er flinke og drikker 1,5 l vann rett fra springen hver dag er utgiften til dette bare 43 kr i året!

Så din viktigste tårstedrikk er ikke bare det sunneste, mest miljøvennlig, mest kortreiste det er også den billigste drikken du kan få.