Norges lover boka ligger ved vannkanten og speiler seg i vannet