Arbeider med sykehustomta

I forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya og fremtidig planer for utvikling av Fjordbyen, er det forventet et betydelig økt kapasitetsbehov for vannforsyning i dette området. Sjøledningen fra Brakerøya som etter hvert skal dekke reservevann og forventet økt vannbehov i Tangen, Åskollen og Knive området, bidrar også til behovet for økt vannforsyningskapasitet i og over sykehustomta.

Glitrevannverket samarbeider med Helse Sørøst om planlegging og bygging av nye ventilkamre, ledninger og annen infrastruktur som skal dekke dette behovet.

Sykehustomta
  • Planlagt prosjektperiode: 2020–2025

Relaterte saker