Forsterket vannforsyning: Åskollen

Sjøledning Brakerøya – Solumstrand – Lollandkrysset

Målet er å sikre tosidig forsyning til Åskollen området. Ved å knytte sjøledningen Brakerøy-Solumstrand opp mot Glitrevannverkets eksisterende høytrykksledning fra Røysjø til Norbykollen høydebasseng, vil man få en tosidig leveranse til dette området med mulighet for å forsyne både fra Røysjø- og Glitresonen. En slik «ringledning» gir fleksibilitet og reservemuligheter.

Sjøledning Brakerøya-Solumstrand 

Høytrykk sjøledning fra Brakerøya til Solumstrand er lagt i sjøen tvers over Drammensfjorden. Den ble lagt parallelt med Drammen kommunes nye avløpsledning. Det var en besparelse for både Drammen kommune og Glitrevannverket og få lagt rørene samtidig. I tillegg til å være del av reserveforsyning mot Åsskollen kan sjøledningen på sikt også inngå i reservevannforsyningen til Svelvik.

Solumstrand – Lollandkrysset (Knive)

Endelig påkobling på den eksisterende «Røysjøledningen» og ferdig «ringledning» med mulighet til å fylle Nordby høydebasseng med vann fra både Glitre og Røysjø forventes å skje rundt 2023-24. Da planlegges det en ny avløpsledning fra utbyggingsområdet på Knive og ned til Solumstrand avløpsrenseanlegg. Arbeidet med å legge høytrykksledningen videre fra fjordkanten ved Solumstrand og opp mot Knive forventes å skje samtidig og i samme tresè som avløpsledningen.

Reservevann Svelvik

I dag forsynes Svelvik med vann fra Blindevannverket. Drammen kommune har en plan om å etablere mulighet for reservevann fra Glitrevannverket. De planlegger derfor en ledning videre sørover fra fjordkanten ved Solumstrand. Dette prosjektet har ikke Glitrevannverket noe med, men om det i fremtiden skulle vise seg at den nye sjøledningen ikke er demisjonert stor nok for reservann både til Svelvik og Åskollen, er det forberedt til en ny høytrykksledning parallelt med dagens ledning.

Åskollen sikrere vannforsyning
  • Planlagt prosjektperiode: 2021-205
  • Totalt budsjett ca 23 000 000,-

Relaterte saker

  • Ett skritt nærmer tosidig forsyning mot Åskollen

    Å ha mulighet for tosidig forsyning er viktig beredskap for vannforsyningen. Det vil si at om noe skjer et sted så skal vi likevel kunne levere vann ved å legge om vannstrømmen. Nå står Åskollen for tur til å knyttes opp med vannforsyning fra Glitre i tillegg til Røysjø som de får vann fra i dag. Første trinn er en sjøledning fra sykehustomta til Solumstrand.