Sylling forsterket Vannforsyning

Styrking av vannforsyningssikkerheten i Sylling er nedfelt i strategisk plan. I dag forsynes Sylling med råvann fra Holsfjorden, behandlet på Sylling vannbehandlingsanlegg. Holsfjorden har stadig dårligere råvannskvalitet med høyt fargetall. Det er heller ikke tilfredsstillende reserveforsyning.

I samarbeid med Lier vei, vann og avløp KF er det utarbeidet en avtale om å utvikle en infrastruktur som muliggjør å erstatte vannforsyningen fra Holsfjorden med vann fra Glitre. Samt å bygge nytt høydebasseng.

Eter avtalen skal Lier vei, vann og avløp KF være byggherre for alle de tekniske anleggene og disse skal eies av Lier kommune. 

Nåværende vanninntak og vannbehandlingsanlegg i Sylling avvikles/rives.

Rørgrøft i Sylling
  • Planlagt prosjektperiode: 2022-2023

Relaterte saker