Film og flasker til folket

Bilde: Danvik sfo er på filmpremiere med Dråpen på Strømsø torg.

Mandag fikk skoleelever og forbipasserende på Strømsø torg se Glitrevannverkets nye animasjonsfilm. Det var også populært med vannflasker fylt med rent og godt vann fra Glitre – rett fra vannposten på torget.

– Liker dere vann?

– Jaaaa! runger det fra skoleelevene fra Danvik som flokker seg om maskoten Dråpen i anledning filmpremieren.

Skolebarna fulgte nøye med på filmen om vannets reise fra kildene Glitre og Røysjø, via vannbehandlingsanleggene, ut i rørnettet, over i kommunale rør og til slutt og ut i kranen hos deg og meg.

Elevene fikk også med seg at det er viktig å verne drikkevannskildene våre slik at vannet er like rent og sikkert når deres barn og barnebarn vokser opp.

Skape bevissthet

– Filmen har som mål å skape bevissthet omkring vannet vårt som en livsviktig ressurs og vannkildene som noe vi må ta godt vare på. I Drammensområdet har vi trygt, sikkert og nok vann i krana og det er noe vi skal videreføre til kommende generasjoner. For å få det til, må det holdningsskapende arbeid til, sier daglig leder i Glitrevannverket Arild Eek.

Eek opplever at det er stor interesse rundt vann, spesielt i kjølvannet av den rekordtørre sommeren der veien fra ekstremnedbør og flomfare til tørke og ekstrem skogbrannfare har vist seg kort.

– I sommer har de brune plenene vært en “snakkis” og vi har opplevd at innbyggerne i Drammensregionen har vist en bevissthet rundt vannbruken, noe som gjør oss enda bedre rustet på fremtidig ekstremvær, ser Eek.

Fylte flaskene

Eek og kollegene delte ut 640 vannflasker på torget. De fleste benyttet anledningen til å fylle flaskene fra den permanente vannposten som er satt opp av Drammen kommune. Responsen på filmen var god og flere lærte i følge Arild Eek ett og annet nytt om drikkevannsforsyningen vår.

Eek håper filmen vil gi en enda sterkere bevissthet rundt viktigheten av gode og sikre vanntjenester for helse, miljø og sikkerhet i samfunnet.

Se filmen her

Bilde: Elever fra Danvik sfo gir Dråpen en klem