Hvor er nedbørfeltet til Røysjø?

For kart over nedbørfeltet.

Følgende vann inngår i nedbørfeltet: Røysjø, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann. Langevann og Veslevann blir ikke brukt i vannforsyningen lenger, og det vurderes å lempe på restriksjonene for disse vannene.

Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet.