En arbeider står med øreklokker og stav ned i en kum for å lytte på ledninger etter lakkasje