30.09.15 Drammen sør ledning

Store vann rør i forgrening