Dam Sætervann

Ligger i reservevannkilden Sætervann i Røyken kommune. Dette er en platedam fra tidlig 1970 tallet. Sætervann inngikk tidligere i vannforsyningen til Røyken kommune men ble overtatt av Glitrevannverket som reservevannkilde for vår leveranse til Røyken og Frogn.

Glitrevannverket har i 2015 byttet den gamle sikringswiren oppstrøms dammen med en barriere som skal hindre kanopadlere og andre å nå overløpet. Den skal også hindre flyteøyer i å tilstoppe overløpet.

Sætervann er en reservekilde og blir normalt ikke regulert. Glitrevannverket kan imidlertid regulere ned Sætervann med inntil 2 meter ved behov.

Sætervann ligger i Rosvassdraget.

Dam Bremsetjern
Dam Sætervann

Les mer

Nordre Svanevann
Dam Sætervann

Les mer

Glitredammen
Dam Sætervann

Les mer