Røysjødammen

Denne dammen ligger i utløpet til Røysjø som er en av Glitrevannverkets vannskilder. Det går en inntaksledning fra dette vannet og ned til Røysjø vannbehandlingsanlegg.

I tørrår eller når en har hatt behov for å senke vannstanden i Røysjø pga revisjon, kan en etterfylle vann fra Nordre Svanevann.

Dette er en eldre murdam med oppstrøms betongplate. Dammen har fritt overløp og bobleanlegg.

Røysjø ligger i Selvikvassdraget

Ved Røysjø har Glitrevannverket tillatelse til å regulere magasinet ned 4,0 m under HRV som er 211 moh. Dette er en tillatelse vi har overtatt fra Drammen kommune som eksproprierte vannrettighetene i 1956. Denne tillatelsen gjelder også Nordre Svanevann (inntil 2 m) og Langvann.

Røysjødammen sett fra sidedammen

Dam Bremsetjern
Røysjødammen

Les mer

Dam Sætervann
Røysjødammen

Les mer

Langvann
Røysjødammen

Les mer