Glitredammen

Glitredammen – ligger ved utløpet av Glitre. Dette var i utgangspunktet en fløtningsdam og det gikk en kjerrat (transportkjetting på sagbruk, tresliperi og lignende) fra dammen og ned til Sjåstad. Glitrevannverket overtok dammen ved opprettelsen av Glitrevannverket i 1978.

Dammen er en murdam som har fått påståpt betongplate oppstrøms og forsterkninger nedstrøms.

I 2012-2013 ble dammen ytterligere forsterket ved at Glitrevannverket fikk montert fjellbolter gjennom betongplata oppstrøms og inntil 6 meter i fjell. I tillegg ble pilarene i overløpet fjernet for å hindre mulighetene for tilstopping. Dammen fikk også nytt rekkverk.

Ved Glitre har Glitrevannverket tillatelse til å regulere vannet mellom Laveste regulerte vannstand 350,45 moh (LRV) og Høyeste regulerte vannstand(HRV) – 360,45 moh. I tillegg har en et 1,0 meter dempingsmagasin over HRV som en kan bruke ved fare for flom for å dempe flommer i Lierelva. Når det er flom blir Glitre regulert etter et spesielt manøvreringsreglement som er laget for å redusere flommene så langt det lar seg gjøre.

Glitrevannverket har sin tillatelse fra Ekspropiasjonsoverskjønn for erverv av vann, grunn og rettigheter for anlegg med inntak fra Glitrevann og for tiltak i den forbindelse. Avhjemlet 22. feb. 1971. Merk at høyder i skjønnet ikke samsvarer med dagens høyder, dette er på grunn av at Statkart har endret høydegrunnlaget.

Bilde: vann som flommer over en demning.
Røysjødammen
Glitredammen

Les mer

Dam Sætervann
Glitredammen

Les mer

Dam Bremsetjern
Glitredammen

Les mer