Dam Bremsetjern

Dammen ligger i Bremsetjern på Mjøndalskogen i Nedre Eiker. Dette var en krisevannkilden til blant annet bydelen Konnerud i Drammen. Etter at det ble lagt en ny ledning fra Mjøndalen inngår ikke Bremsa lengre i vannforsyningen.

Dammen er en platedam fra tidlig 1970 tallet og vannbehandlingsanlegget er en integrert del av dammen. Magasinet blir ikke regulert til vanlig men ligger med fast vannstand. Bremsetjern ligger i Bremsa som er en del av Sandevassdraget. Oppstrøms Bremsa ligger de gamle reguleringsanleggene til Mjøndalen cellulose, Nebergdammene og Grytjern dammene som er eid av Drammen kommune.

Glitrevannverket har tillatelse til å regulere Bremsetjern 7,5 m.

Dam Bremsetjern sett fra overløpsrenna

Nordre Svanevann
Dam Bremsetjern

Les mer

Dam Sætervann
Dam Bremsetjern

Les mer

Glitredammen
Dam Bremsetjern

Les mer