Klapperdammen

Dette er en gammel klappedam som står igjen etter Børresen sine kraftanlegg i Glitra. Dette var inntaksdammen til Sjåstad 2. Høgfossdammen var inntaksmagasin til Sjåstad 1. Da Glitrevannverket overtok vannrettighetene i Glitra og begynte å ta ut vannet som drikkevann ble kraftverkene i Glitra nedlagt.

Høgfossdammen bar etter mange års manglende bruk og vedlikehold preg av å være svært sliten og ble revet i 2014.  Alternativet til riving var å totalrehabilitere dammen og uten nytteverdi var det best for miljøet og Glitrevannverket at elva ble tilbakeført til naturtilstanden.

Glitrevannverket vurderer nå om det kan være aktuelt å fjerne Klapperdammen også.

Nordre Svanevann
Klapperdammen

Les mer

Dam Bremsetjern
Klapperdammen

Les mer

Dam Sætervann
Klapperdammen

Les mer