Dam Langvann

Dam Langvann ligger i utløpet av Langvann som ligger nedstrøms Røysjø. Vannet inngår i vannforsyningen til Røysjø vannverk ved at vannet kan bli pumpet opp i Røysjø ved behov. Sist dette ble vurdert var under  tørkesommeren 2018.

Vannet blir ikke lengre regulert.

Dammen er en lav og bred murdam av eldre årgang.

Røysjødammen
Langvann

Les mer

Dam Bremsetjern
Langvann

Les mer

Dam Sætervann
Langvann

Les mer