Nordre Svanevann

Dammen demmer opp øverste magasinet i reguleringsanleggene til Røysjø vannverk.

Dette er en liten murdam som gir oss mulighet til å tilføre vann til Røysjø ved behov. Tidligere var det relativt sjelden at dette skjedde. Men nå har det skjedd både i 2018, 2022 og i 2023. Med forventet flere tørkeperioder er det sannsynlig at Svanevann vil reguleres oftere.

Ved behov kan vannstanden i Nordre Svanevann senkes med inntil 2 meter.

Nordre Svanevann tilhører Selvikvassdraget.

Røysjødammen
Nordre Svanevann

Les mer

Glitredammen
Nordre Svanevann

Les mer

Dam Bremsetjern
Nordre Svanevann

Les mer