Aktuelt

  • Kan Glitrevannverket hindre flom?

    Glitrevannverket bidrar til å utjevne flommer i Liervassdraget ved å følge et manøvreringsreglement på tapping av vann ved Glitrevannet. Det innebærer at vi kan senke magasinnivået i forkant av varslet ekstremnedbør slik at vi kan holde igjen mer av nedbøren i magasinet og dermed ta av noe

    Les mer
  • Hvilke dammer har Glitrevannverket ansvar for?

    Glitrevannverket er ansvarlig for følgende dammer: Glitre, Klapperdammen, Røysjø, Langevann, Nordre Svanevann, Bremsa og Sætervann. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for disse er Elin Hønsi. Hun har arbeidsplass på Glitrevannverket og er også ansvarlig for mange av de kommunale dammene i

    Les mer