Vannledning Landfall – Åssiden med kraftproduksjon

Åssiden høydebasseng kan ikke være koblet ut lenge av gangen før vannforsyningen blir ustabil. Det er nødvendig å gjennomføre prosjektet for å sikre tilfredsstillende drift og vedlikehold  av høydebassenget etter dagens standard.

Prosjektet med å sikre vannforsyningen består i å legge et rør fra Landfall vannbehandlingsanlegg ned til Øvre Åssiden høydebasseng som en fullgod reserve for dagens fjelltunnel ned i høydebassenget. Dette røret er lagt så nå kan Øvre Åssiden høydebasseng kobles ut så lenge det er nødvendig for inspeksjon, rengjøring og vedlikehold.

Dette gir bedre, tryggere og mer robust forsyningssikkerhet til Konnerud og Nedre Eiker.

Kraftproduksjon

Det er mange meters høydeforskjell mellom vannbehandlingsanlegget og høydebassenget, som en positiv bieffekt bygges det to kraftstasjoner som skal ta ut grønn, ren elkraft i vannforsyningsnettet.

Kraftprosjektet har sitt eget regnskap og finansieres ikke over selvkostbudsjettet.

Vannledning Landfall – Åssiden
 • Planlagt prosjektperiode: 2019–2022
 • Budsjett for rør og kraftverk: 36 000 000,-

Relaterte saker

 • Nytt rør i drift

  Det er spennende dager for Glitrevannverket. Et helt nytt rørstrekk skal settes i drift og etter hvert fungere som "by-pass" forbi et av våre viktigste høydebasseng. Ett skritt til på veien mot enda sikrere vannforsyning til Drammens befolkning og som en bieffekt, produksjon av grønn, ren elkraft.

 • Trinnvise arbeider frem mot sikrere vannforsyning

  Glitrevannverket jobber med å sikre vannforsyningen til alle i Drammen. Veien går via flere forarbeider som må tas trinnvis. I uke 36 foregår to store trinn.

 • Sikrere vannforsyning + kraftproduksjon

  I store deler av 2020 ble det utført et spektakulært anleggsarbeid i den bratte åsen mellom Landfall vannbehandlingsanlegg og Åssiden høydebasseng. I et til dels svært bratt skogsparti ble det lagt 780 meter med strekkfaste duktile støpejernsrør, diameter 600 mm. Nå står bygging av kraftverk for tur. Når dette prosjektet er ferdig november 2021 vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for generasjoner, i tillegg produseres det ren, grønn elkraft.

 • Ny hovedvannledning Landfall- Åssiden

  I disse dager er det satt i gang hogst av en 780 meter lang trase fra Landfall til Øvre Åssiden høydebasseng. Her skal det legges en ny vannledning. Når denne ledningen står ferdig våren 2021 vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for generasjoner.