Reserveforsyning Konnerud

Reservevannforsyningen til Konnerud har hverken vært kvalitetsmessig eller kvantitetsmessig tilfredsstillende.

Reservevannforsyning på Konnerud har vært basert på høydebasseng som har en kapasitet til å forsyne innbyggerne med vann i 24 timer om hovedvannforsyningen skulle svikte. Ved lengre avbrudd har Bremsa vært en ekstrakilde, men det er ikke en vannkilde med god kvalitet.

Løsningen har vært å bygge en ny vannforsyningen fra Mjøndalsiden via Åsen, gjennom undersjøiske rør under Hagatjern og inn på høydebassengene på Konnerud fra denne kanten.

Nå kan Konnerud forsynes fra to kanter og Bremsa kan fases ut som reservekilde.

 • Prosjekt ferdigstilt i 2021
 • Pris ca 42 900 000,- 

Relaterte saker

 • Sikrere vannforsyningen Konnerud – Åsen

  Nå står «nye» Bakkebruddet pumpestasjon klar til å kjøres i gang. Med det er Konnerud sikret tosidig vannforsyning. Samtidig blir Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen mot Nedre Eiker.

 • Nye pumper, vegger og tak

  Det foregår en total renovering på Bakkebruddet pumpestasjon i Mjøndalen. I januar 2021 vil tre nye pumper med stor kapasitet og nytt treoverbygg med saltak, være på plass på det gamle betongfundamentet.

 • Sjøormen i Hagatjern

  På bunnen av Hagatjern er det nå lagt ned en sjøledning, «sjøormen». Ledningen er en del av vannledningen Glitrevannverket bygger mellom Åsen i Nedre Eiker og Konnerud for å sikre en mer robust vannforsyning til Konnerud og til Nedre Eiker.

 • Sikrer vannforsyningen

  Glitrevannverket bruker nå 39 millioner på å sikre drikkevannforsyningen på Konnerud og i Åsen i Nedre Eiker. I forbindelse med arbeidene vil Hagatjern tappes ned to meter, og når arbeidet er ferdig frigis Bremsa for allmennheten.

 • Bygging av reservevann Konnerud

  I disse dager starter rydding av traseen og graving for nye hovedvannledning fra Åsen høydebasseng i Nedre Eiker til Stubberud høydebasseng på Konnerud. Når den er ferdig lagt i 2020 er vannforsyningen til Konnerud enda sikrere.