Aktuelt

 • Hvorfor spyles ledninger og tuneller?

  Vannet overføres via ett stort ledningsnett. Over tid kan det samle seg ett belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av våre tuneller og ledninger med jevne mellomrom. Spyling av

  Les mer
 • Hva gjør jeg når jeg får kokevarsel fra kommunen?

  Har kommunen anbefalt koking av vannet bør du følge Folkehelseinstituttets råd. Vi og kommunen tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler kommunen til mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En

  Les mer
 • Hvor melder jeg om feil?

  Oppdager du lekkasjer, feil eller uregelmessigheter i forhold til vannforsyningen eller vannkvaliteten, er det kommunen du bor i du skal kontakte: Drammen, tlf 32 04 66 55, viderekobles etter kontortid Lier, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 83 Nedre Eiker, tlf 32 23 26 72 etter kontortid

  Les mer
 • Hvordan er vannkvaliteten?

  Glitrevannverket leverer vann av beste kvalitet, les mer

  Les mer
 • Hva gjør jeg ved misfarget vann?

  Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik som kan medføre helsefare varsler kommunen innbyggerne.   Hva gjør jeg ved misfarget vann? 

  Les mer
 • Hvordan ta egne vannprøver?

  For de som har privat vannforsyning og ønsker å få sjekket vannkvaliteten, finnes det flere laboratorieselskap som kan utføre dette. Du kan velge hvilke parametre du ønsker å sjekke. Så får du tilsendt det du trenger og beskrivelse av fremgangsmåte. Noen laboratorieselskaper:  

  Les mer
 • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?

  Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert

  Les mer
 • Hvorfor betaler vi vanngebyr?

  Vann og avløpsgebyrene skal dekke det det koster og levere trygt, rent og nok vann inn i huset, og håndtere avløpsvannet på en forsvarlig måte så det ikke fører til forurensning. Det dette koster blir satt opp i et selvkostregnskap. Selvkostregnskapet legges til grunn for gebyrene. I Norge

  Les mer
 • Er det trygt å drikke vannet fra springen?

  JA! Vannet du får i springen har gjennomgått en sikker vannbehandling før den går ut på nettet. I tillegg tas det prøver ukentlig både av Glitrevannverket og kommunen for at vannet du får skal være helt sikkert. Glitrevannverket har 4 vannbehandlingsanlegg: Glitrevannet behandles ved 1.

  Les mer
 • Hvordan kan jeg spare vann?

  Når du installert husvannmåler betaler du for det vannet du bruker. Det er derfor lurt å spare på vannet. Rent vannet er også en verdifull ressurs som vi ikke bør sløse med. Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk – og ofte lavere strømforbruk – i husholdningen: Ta

  Les mer
 • Hvor hardt er vannet mitt, kalkinnhold?

  I forbindelse med kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmål om behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre, Røysjø og Sylling leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking. Vannkilde Tyske

  Les mer
 • Er det begrensinger på hagevanning?

  Glitrevannverket må veldig sjelden sette begrensinger på hagevanning på grunn av kapasitetsproblem. Kommunen kan innføre restriksjoner i hele eller deler av kommunen. Siden vi leverer drikkevann av beste kvalitet og vann er en dyrebar ressurs setter vi pris på om du kan følge disse rådene.

  Les mer
 • Hvordan vannbehandling er det på mitt vann?

  Vannet fra Glitre og Holsfjorden blir silt, tilsatt klor og belyst med UV, samt tilsatt natriumsilikat for å øke pH (vannglass). Røysjøvannet blir silt, tilsatt klor og belyst med UV, samt og behandlet med CO2 og marmorgrus for å øke pH. Les mer om anleggene her. 

  Les mer
 • Hvor får jeg vannet fra?

  Her er et kart som viser forsyningsområdene til de 4 vannbehandlingsanleggene til Glitrevannverket:

  Les mer
 • Hva er en vannkilde?

  Når vi i vannbransjen snakker om vannkilde mener vi en kilde der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom 2 type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle

  Les mer
 • Hvilke vannkilder har Glitrevannverket?

  Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling. I tillegg er Setervann i Asker reservevannkilde og Bremsa på Konnerud krisevannkilde. Disse vil bare bli benyttet dersom det er langvarig avbrudd i vannforsyningen fra

  Les mer