Aktuelt

 • Hvordan er vannkvaliteten?

  Glitrevannverket leverer vann av beste kvalitet, les mer

  Les mer
 • Er det lov til å bruke kano, gummibåt eller annen type båt på vannene i nedbørfeltet?  

  All menneskelig aktivitet på vannene medfører en fare for forurensning. Vi har derfor følgende klausuleringer Glitre: Det er forbudt å bruke båt, kano og alle lignende farkoster på Glitre. I vannene i nedbørfeltet er det lov å bruke kano men ikke organisert aktivitet. Røysjø: Det er

  Les mer
 • Er det lov å bruke motorbåt på vannene nedbørfeltet?

  All allmenn motorisert ferdsel på vannene i nedbørfeltet er forbudt, gjelder også med kjøretøy på

  Les mer
 • Er det lov å gå på ski i nedbørfeltet?

  Ja, du kan gjerne gå på ski. Det er ikke tilrådelig å krysse Glitrevannet og Røysjø siden isen kan ha ujevn tykkelse etter som vi regulerer vannet opp og ned. Det er ikke tillatt med organisert

  Les mer
 • Er det lov å sykle i nedbørfeltet?

  Ja, syklister er velkommen inn på skogsbilveiene. Vi ber om at alle som ferdes på sykkel i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Organisert sykling og sykkelritt er derimot forbudt. I Finnemarka er Glitrevannverket med på et skiltsamarbeid som skal gjøre det

  Les mer
 • Er det lov å ri i nedbørfeltet?

  Ja, det er lov å ri i nedbørfeltet. Organisert ridning og tilrettelegging for slik aktivitet er ikke tillatt.

  Les mer
 • Er det lov å slå leir i nedbørfeltet?  

  Glitrevannet: Ja du kan slå opp leir så lenge du holder deg minst 100 meter fra selve Glitrevannet. Vi ber om at alle som telter i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Røysø: Nei all leirslaging og telting  i nedbørfeltet

  Les mer
 • Er det lov å bade i nedbørfeltet?

  All bading er forbudt i Glitrevannet. I de andre vannene i nedbørfeltet er det lov å bade, men forbudt med badeflåter og tilrettelegging for bading. Røysjø: all bading er forbudt i alle vann og bekker i nedbørfeltet, unntak Veslevann

  Les mer
 • Er det lov å jakte i nedbørfeltet?

  Det er ikke innført spesielle innskrenkninger på jaktutøvelse, viltpleie, viltoppsyn utover gjeldene lover og forskrifter. Vi ber om at jegere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Se for øvrig inatur.no  for

  Les mer
 • Er det lov å fiske i nedbørfeltet?

  Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt med gjeldene fiskekort og iht gjeldene lover. Død fisk og fiskeslo skal ikke kastes i nedbørfeltet (Røysjø). Vi ber om at fiskere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no  Glitrevannverket har

  Les mer
 • Hvilke regler gjelder for arrangement, konkurranser, stevner ol i nedbørfelt?

  Store ansamlinger av mennesker er en trussel mot vannkilden og dermed drikkevannskvaliteten. Det er derfor ikke tillatt med organisert aktivitet i nedbørfeltene til vannkildene.  Kart over nedbørfelt Er det spesielle arrangement kan Glitrevannverket gi godkjenning etter

  Les mer
 • Er det lov å kjøre moped i nedbørfeltet?

  På veiene ved Glitre er det inntil videre tillatt å bruke moped med motorytelse på inntil 50 ccm. Dette gjelder ikke for de andre

  Les mer
 • Hvor er nedbørfeltet til Røysjø?

  For kart over nedbørfeltet. Følgende vann inngår i nedbørfeltet: Røysjø, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann. Langevann og Veslevann blir ikke brukt i vannforsyningen lenger, og det vurderes å lempe på restriksjonene for disse vannene. Begrensninger som

  Les mer
 • Hvor er nedbørfeltet til Glitre?

  For kart over nedbørfeltet. Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet. Forskriften omfatter både nedbørfelt til Glitrevannet og tilleggsfeltet Rotua.   Forskrift om forbud mot

  Les mer
 • Hva er et nedbørfelt?

  Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil altså ende opp i denne

  Les mer