Aktuelt

 • Midlertidig endret vannforsyning

  Midlertidig endret vannforsyning

  I uke 10, fra 4. mars og ca en uke, må Glitrevannverket gjøre en viktig jobb for å koble det nye sykehuset på Brakerøya inn på en hovedvannledning. For å få til dette må vannledningen stenges for vanlig vannforsyning. Da kan ikke innbyggerne i deler av Asker og deler av Frogn kommune få

  Les mer
 • Stilling ledig: Byggeleder / Prosjektleder

  Stilling ledig: Byggeleder / Prosjektleder

  Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur? Glitrevannverket står foran store investeringsprosjekter i årene som kommer, innen både nyanlegg og renovering av eksisterende ledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Vi ønsker derfor å styrke vår prosjektavdeling med en ny stilling.

  Les mer
 • Stilling ledig: IKT ansvarlig

  Stilling ledig: IKT ansvarlig

  Med denne nyopprettede stillingen er vi ute etter deg som er klar for å lede og utvikle arbeidet med å drifte, vedlikeholde og bygge opp selskapets IKT portefølje og infrastruktur. Som leverandør av samfunnskritiske tjenester er vi ute etter en som er ekstra opptatt av sikkerhet i alle ledd.

  Les mer
 • Automatisk overvåkning av vannkvalitet

  Automatisk overvåkning av vannkvalitet

  Colifast er en patenterte teknologi som raskt skal kunne påvise om det er bakterier i vannet. I disse dager monterer vi den andre colifasten på nettet

  Les mer
 • Til nyopprettet stilling søker vi etter master/sivilingeniør bygg og anlegg – Vassdragsteknisk ansvarlig

  Til nyopprettet stilling søker vi etter master/sivilingeniør bygg og anlegg – Vassdragsteknisk ansvarlig

  Nyopprettet 100 % stilling for deg som ønsker å jobbe med vassdragssikkerhet. Søknadsfrist 22.10. 2023.

  Les mer
 • Status vannforsyningen etter uværet «Hans»

  Status vannforsyningen etter uværet «Hans»

  Flomtoppen i Holsfjorden er nådd, og Sylling vannbehandlingsanlegg er i dag 16.08, startet opp og satt tilbake i normaldrift. Det er ikke forventet driftsproblemer, men anlegget følges opp ekstra nøye inntil vannstanden i Holsfjorden har normalisert seg.

  Les mer
 • Ny vannledning Kleivdammen – Tranby

  Ny vannledning Kleivdammen – Tranby

  Glitrevannverket IKS planlegger etablering av ny hovedvannledning gjennom Lier kommune, fra Kleivdammen i vest til Liertoppen i øst. Ny vannledning skal erstatte dagens ledning på samme strekning som har for liten kapasitet og er i dårlig forfatning. Reguleringsplanen for ledningstraseen er

  Les mer
 • Hvorfor innføres det vanningsrestriksjoner?

  Hvorfor innføres det vanningsrestriksjoner?

  Dersom alle bruker vann på en gang, for eksempel med hagevanning, kan vi få dårlig trykk på vannet og misfarget vann i springen. Det går også ut over slokkevannskapasiteten. For å unngå dette har flere av kommunene i distriktet vårt innført vanningsrestriksjoner, juni

  Les mer
 • Stilling ledig: DRIFTSTEKNIKER

  Stilling ledig: DRIFTSTEKNIKER

  Har du lyst på en ny jobb med varierte og spennende utfordringer innen en samfunnskritisk bransje? Vi ønsker å øke kapasiteten og styrke kompetansen i drifts- og vedlikeholdsavdelingen.

  Les mer
 • Rengjøring av vannledninger

  Rengjøring av vannledninger

  I uke 16, 17 og 18 har vi rengjøring av deler av ledningsnettet med spyling. Arbeidet vil i hovedsak foregå på nattestid. Rengjøringen foretas med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. Som en følge av spylingen kan noen

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2023

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2023

  Glitrevannverket leverer godt, nok og sikkert vann til 155 000 innbyggere døgnet rundt. Nå søker vi etter selvstendige og praktiske sommerhjelper som kan bidra til å drifte og vedlikeholde våre grøntareal og bygninger. Søknadsfrist 1.

  Les mer
 • Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

  Stilling ledig: Master/sivilingeniør til hydraulisk modellering av vann-nett

  Godt Vann Drammensregionen (GVD) har ledig en spennende stilling innen drift og vedlikehold av hydrauliske modeller og utføring av ulike beregninger. GVD er et samarbeidsprogram mellom vann- og avløpsavdelingene i 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Glitrevannverket er formell arbeidsgiver. På

  Les mer
 • Glitre er 1,5 m lavere enn normalt

  Glitre er 1,5 m lavere enn normalt

  På nettsiden kan du følge med på hvor mye vann det er i vannkildene akkurat nå. Du kan også sammenligne med de siste 6 årene. Da ser du at både Glitre og Røysjø har lavere vannstand enn normalt, helt nede på 2018 nivå. Vannkildene har likevel god kapasitet så vi er ikke umiddelbart

  Les mer
 • Lavere vannstand enn normalt

  Lavere vannstand enn normalt

  Glitrevannverket har vannkilder med god kapasitet, og er ikke umiddelbart bekymret for forsyningssituasjonen. Samtidig er det er ikke så mye vann i Glitre som det pleier å være på denne tiden av året og det vil ikke endre seg før det eventuelt kommer nedbør. På et generelt grunnlag

  Les mer
 • Svært lav helserisiko ved radioaktivt nedfall i drikkevannskildene.

  Svært lav helserisiko ved radioaktivt nedfall i drikkevannskildene.

  Det er en svært lav helserisiko forbundet med å drikke vann fra springen fra kommunal vannforsyning, om en eventuell alvorlig atomhendelse ved et kjernekraftverk skulle ført til radioaktivt nedfall i vårt

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2022

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2022

  Glitrevannverket leverer godt, nok og sikkert vann til 155 000 innbyggere døgnet rundt. Nå søker vi etter selvstendige og praktiske sommerhjelper som kan bidra til å drifte og vedlikeholde våre grøntareal og bygninger. Studenter som ønsker en fremtid i vannbransjen, blir prioritert.

  Les mer
 • Årssirkulasjon i vannkildene

  Årssirkulasjon i vannkildene

  To ganger i året høst og vår, foregår en naturlig sirkulasjon - eller omrøring - av vannmassene i vannkildene og i alle andre innsjøer. Det er da det er størst risiko for at overflatevann blir dratt ned til vanninntaket og vi er derfor ekstra på vakt.

  Les mer
 • Stilling ledig: Kontormedarbeider 50% stilling

  Stilling ledig: Kontormedarbeider 50% stilling

  Er du kjent med offentlig forvaltning, har erfaring med elektronisk arkivering og utdanning innen økonomi og administrasjon, da hører vi veldig gjerne fra deg. Vi tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  Les mer
 • Nytt rør i drift

  Nytt rør i drift

  Det er spennende dager for Glitrevannverket. Et helt nytt rørstrekk skal settes i drift og etter hvert fungere som "by-pass" forbi et av våre viktigste høydebasseng. Ett skritt til på veien mot enda sikrere vannforsyning til Drammens befolkning og som en bieffekt, produksjon av grønn, ren

  Les mer
 • Trinnvise arbeider frem mot sikrere vannforsyning

  Trinnvise arbeider frem mot sikrere vannforsyning

  Glitrevannverket jobber med å sikre vannforsyningen til alle i Drammen. Veien går via flere forarbeider som må tas trinnvis. I uke 36 foregår to store trinn.

  Les mer
 • Mulig misfarget i deler av Drammen.

  Mulig misfarget i deler av Drammen.

  Grunnet arbeid på vår hovedledning på Åssiden må Glitrevannverket legge om vannstrømmen i store deler av vårt vannforsyningsnett. Arbeidet er nødvendig for å forsterke vannforsyningen, men kan medføre en periode med misfarget vann i store deler av Drammen sentrum og lavere trykk for

  Les mer
 • Ett skritt nærmer tosidig forsyning mot Åskollen

  Ett skritt nærmer tosidig forsyning mot Åskollen

  Å ha mulighet for tosidig forsyning er viktig beredskap for vannforsyningen. Det vil si at om noe skjer et sted så skal vi likevel kunne levere vann ved å legge om vannstrømmen. Nå står Åskollen for tur til å knyttes opp med vannforsyning fra Glitre i tillegg til Røysjø som de får vann

  Les mer
 • Sikrere vannforsyningen Konnerud – Åsen

  Sikrere vannforsyningen Konnerud – Åsen

  Nå står «nye» Bakkebruddet pumpestasjon klar til å kjøres i gang. Med det er Konnerud sikret tosidig vannforsyning. Samtidig blir Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen mot Nedre

  Les mer
 • Fotgjenger-teller ved Røysjø

  Fotgjenger-teller ved Røysjø

  Vi ønsker å kartlegge aktiviteten i nedbørfeltet til Røysjø og se utviklingen over tid. Det er derfor satt ut en fotgjenger-teller i nedbørfeltet. Denne registrerer bare bevegelse ved at en varmefølsom sensor registrerer når en person passerer forbi enheten. Det er ingen personopplysninger

  Les mer
 • Feil ved vannstandsmåler

  Feil ved vannstandsmåler

  Det har de siste dagene vært for lite vann i Lierelva. Dette skyldes en feil på målestasjon ved Opsahl. Dette er vårt ansvar og vi har nå rettet feilen. Takk til de som har gjort oss oppmerksomme på at det har vært lite

  Les mer
 • Prøvefiske i Glitre

  Prøvefiske i Glitre

  To helger i sommer vil det foregå prøvefiske på Glitre. Formålet er å kartlegge hvordan fiskebestanden har utviklet seg siden siste prøvefiske i

  Les mer
 • Beitedyr ved Glitre

  Beitedyr ved Glitre

  Hver sesong kommer det spørsmål rundt hvorfor det er greit med beitedyr ved Glitre i forhold til restriksjoner for folk. Svaret på dette er både praktisk, juridisk og

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2021

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2021

  Vi har en ledig stilling som sommerhjelp. Søknadsfristen er 25. april. Studenter som tar fag innen vannbransjen prioriteres.

  Les mer
 • Masteroppgave: Dagens og fremtidens vannkvalitet i Glitre

  Masteroppgave: Dagens og fremtidens vannkvalitet i Glitre

  Denne våren skriver Stine Mohagen Hansen (26) masteroppgave for Glitrevannverket som avslutning på vann- og miljøteknikk studiet på NMBU på Ås. Oppgaven tar for seg dagens og fremtidig vannkvalitet i Glitre som vannkilde. Hvilke faktorer påvirker vannkvaliteten og hvordan vil det eventuelt

  Les mer
 • Økt beredskap med ATV

  Økt beredskap med ATV

  Glitrevannverket har økt sin beredskap med anskaffelse av en ATV. Den vil bidra til mer effektiv daglig drift, samtidig som den øker beredskapen ved at sårbare anlegg vil være tilgjengelig uavhengig av fremkommelighet på veier. Økt forventning til sikkerhet i vannforsyningen samtidig med

  Les mer
 • Skifte av trykkreduksjonsventiler

  Skifte av trykkreduksjonsventiler

  Denne uka har drifta i Glitrevannverket vært travelt opptatt med å skifte ut trykkreduksjonsventiler i ett av våre viktige knutepunkt. Når de nye ventilene er på plass, vil det bidra til å sikre vannforsyningen i mange tiår. Arbeidet forventes å være ferdig innen mandag

  Les mer
 • Opprydding i hytteavløp ved Glitre

  Opprydding i hytteavløp ved Glitre

  I 2019 hadde Glitrevannverket og Tilsynet for små avløpsanlegg tilsyn ved utvalgte hytter i nedbørfeltet til Glitre. Hyttene ble prioritert med hensyn til beliggenhet i forhold til mulig forurensningsfare. Tilsynet var for å dokumentere om løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner var i

  Les mer
 • Sikrere vannforsyning + kraftproduksjon

  Sikrere vannforsyning + kraftproduksjon

  I store deler av 2020 ble det utført et spektakulært anleggsarbeid i den bratte åsen mellom Landfall vannbehandlingsanlegg og Åssiden høydebasseng. I et til dels svært bratt skogsparti ble det lagt 780 meter med strekkfaste duktile støpejernsrør, diameter 600 mm. Nå står bygging av

  Les mer
 • Nye pumper, vegger og tak

  Nye pumper, vegger og tak

  Det foregår en total renovering på Bakkebruddet pumpestasjon i Mjøndalen. I januar 2021 vil tre nye pumper med stor kapasitet og nytt treoverbygg med saltak, være på plass på det gamle

  Les mer
 • Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Bærekraftprisen for 2020.

  Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Bærekraftprisen for 2020.

  Prisen deles ut av Norsk Vann som representerer 320 kommuner med nærmere 96 prosent av landets innbyggere. Hovedkriteriene er at prisvinneren har fått oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft og gjennomført tiltak som blant annet kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.

  Les mer
 • Sommer i Glitrevannverkets tjeneste

  Sommer i Glitrevannverkets tjeneste

  Nok en gang har Glitrevannverket fått engasjert to dyktige sommerhjelper. I år er det Ingrid Ljøsne Tollefsen og Siri Bjørnstad Jensen som skal hjelpe oss å holde orden ved utestasjonene og føre tilsyn i

  Les mer
 • Vannlekkasje i Rosenkrantzgata

  Vannlekkasje i Rosenkrantzgata

  Glitrevannverket har fått en lekkasje på en av våre hovedvannledninger som ligger i Rosenkrantz gate. Dette er en viktig ledning for oss og vannlekkasjen kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten. Vi har derfor satt i gang med utbedring og tetting umiddelbart. Arbeidet forventes å være

  Les mer
 • Ferietips – Steng stoppekranen

  Ferietips – Steng stoppekranen

  Skal du reise bort i sommer? Da er det lurt å stenge stoppekranen! De største vannskadene oppstår nemlig når vannet får lekke lenge uten at noen oppdager det. Det er også en fin anledning til å lære seg hvor stoppekranen

  Les mer
 • Spyling av vannledningene

  Spyling av vannledningene

  I uke 24 og 25 vil Glitrevannverket spyle store deler av ledningsnettet sitt. Arbeidet vil i hovedsak foregå på nattestid. Spyling foretas med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.

  Les mer
 • Bevar naturen med sporløs ferdsel

  Bevar naturen med sporløs ferdsel

  En  god regel: Naturen skal være slik når du går som den var når du kom. Sammen verner vi vannkildene og naturen

  Les mer
 • Ny hovedvannledning Landfall- Åssiden

  Ny hovedvannledning Landfall- Åssiden

  I disse dager er det satt i gang hogst av en 780 meter lang trase fra Landfall til Øvre Åssiden høydebasseng. Her skal det legges en ny vannledning. Når denne ledningen står ferdig våren 2021 vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for

  Les mer
 • Økt tilsyn i påsken

  Økt tilsyn i påsken

  Er du på tur ved vannkildene Røysjø eller Glitre denne påsken vil du kunne treffe våre medarbeidere ute på ekstra

  Les mer
 • Nyopprettet stilling: Elektro- og automasjonsingeniør

  Nyopprettet stilling: Elektro- og automasjonsingeniør

  Vi ønsker å øke vår kompetanse på elektro og automasjon. Den som ansettes er tiltenkt ansvar for PLS- og SCADA-systemer, i tillegg til å delta i prosjekt og utbyggingsoppgaver. Er du vår nye medarbeider?

  Les mer
 • Glitrevannverket har god beredskap

  Glitrevannverket har god beredskap

  Beredskapen i Glitrevannverket er god i forhold til en pandemi, og i samarbeid med kommunene skal vi sikre vann i springen selv ved stort sykefravær.

  Les mer
 • Byttet ventil, sparer vann

  Byttet ventil, sparer vann

  Glitrevannverket og våre kundekommuner jobber kontinuerlig med å få ned lekkasjene, og på den måten spare vann. Nå har vi byttet en ventil som ikke var helt tett og dermed sparer vi

  Les mer
 • Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

  Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

  Rørdeler er levert og maskiner har begynt forberedelsen på den store jobben med å skifte ut ledningsstrekket mellom tunnelen på Eggevollen og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg. På nyåret starter arbeidet for fullt. Det forventes ferdig i juni

  Les mer
 • Sjøormen i Hagatjern

  Sjøormen i Hagatjern

  På bunnen av Hagatjern er det nå lagt ned en sjøledning, «sjøormen». Ledningen er en del av vannledningen Glitrevannverket bygger mellom Åsen i Nedre Eiker og Konnerud for å sikre en mer robust vannforsyning til Konnerud og til Nedre

  Les mer
 • Glitrevannverket har fått ny daglig leder

  Glitrevannverket har fått ny daglig leder

  Marius Asheim (45) fra Asker blir ny daglig leder i Glitrevannverket fra 1. januar. Han tar da over det øverste ansvaret med å sikre Glitrevannverkets kunder både nok, godt og sikkert vann etter Arild Eek, som trer inn i pensjonistenes rekker.

  Les mer
 • Vellykket utskiftning av ventiler

  Vellykket utskiftning av ventiler

  Glitrevannverket har gjennomført en stor vedlikeholds jobb. Nøye planlegging, godt samarbeid og dyktige medarbeidere gjorde at utskiftningen av 8 ventiler ble gjennomført raskt, sikkert og uten ulemper for

  Les mer
 • Vannprøver og vannkvalitet

  Vannprøver og vannkvalitet

  Drammen kommunen anbefaler nå befolkningen på Konnerud å koke vannet etter at Glitrevannverket fikk påvist minst mulig målbare forekomst av Intestinale entrekokker på en vannprøve fra Stubberud høydebasseng, Konnerud. Glitrevannverket har satt i gang flere tiltak og tar nå daglige prøver

  Les mer
 • Mailkontoen til Arild Eek har virus

  Mailkontoen til Arild Eek har virus

  Mottar du en link til en faktura fra vår daglige leder, slett den!

  Les mer
 • Sikrer vannforsyningen

  Sikrer vannforsyningen

  Glitrevannverket bruker nå 39 millioner på å sikre drikkevannforsyningen på Konnerud og i Åsen i Nedre Eiker. I forbindelse med arbeidene vil Hagatjern tappes ned to meter, og når arbeidet er ferdig frigis Bremsa for

  Les mer
 • Trygt drikkevann

  Trygt drikkevann

  Det er ingenting som tyder på at det er økt fare for forurensning fra Glitrevannverkets drikkevannskilder eller fjellbasseng her i regionen.

  Les mer
 • Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Vedlikeholdsarbeid ved Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Fra og med mandag 10. juni og frem til fredag 14. juni vil det foregå vedlikeholdsarbeid på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I denne perioden vil de som til vanlig har vann fra Røysjø forsynes med vann fra Glitre. Det vil si innbyggere på Åskollen, Skoger, Kobbervikdalen og deler av Fjell i

  Les mer
 • Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

  Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

  Vår dyktige utviklingsansvarlige gjennom mange år planlegger nå pensjonisttilværelsen. Er du vår nye utviklingsansvarlige?

  Les mer
 • Spyling av råvannstunnel ved Egga.

  Spyling av råvannstunnel ved Egga.

  I tidsrommet 22-24 mai vil det foregå spyling av råvannstunelen fra Glitre til Egga. Vi stenger ned både Landfall og Klevidammen vannbehandlingsanlegg mens spylingen pågår. I den perioden vil alle kunder som til vanlig får vann fra Glitre forsynes med vann fra Asker (Asker og Bærum

  Les mer
 • Stilling ledig: Daglig leder

  Stilling ledig: Daglig leder

  Da vår daglige leder har begynt planleggingen av pensjonisttilværelsen er Glitrevannverket på utkikk etter en som kan ta over stillingen.

  Les mer
 • Rent vann til alle – leaving no one behind

  Rent vann til alle – leaving no one behind

  22. mars er Verdens Vanndag og tema i år er Vann til alle- leaving no one behind. FNs Bærekraft mål nr 6 er krystallklart: vann til alle innen 2030. Kommunens dyktige vann og avløps ansatte kan ikke ta ansvar for å sikre vann til alle i verden, men ved fornuftige investeringer og sikker drift

  Les mer
 • Sommerjobb i Glitrevannverket 2019

  Sommerjobb i Glitrevannverket 2019

  Har du begynt på studier innen vann - verdens viktigste ressurs? Har du lyst til å få litt erfaring med hvordan et vannverk som leverer vann til ca 150 000 personer driftes? Liker du praktisk vedlikeholdsarbeid og å jobbe utendørs? Da anbefaler vi deg å søke sommerjobb hos

  Les mer
 • Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

  Røysjø vannbehandlingsanlegg ble stoppet 5. februar og skal etter planen settes i drift igjen 12. februar. Da har vi skiftet ut den gamle klortanken med 2 nye og økt sikkerheten for klorlekkasjer

  Les mer